En lov for hele verden

thumbs_laitman_944Spørsmål: Hvorfor vil vi begynne å krangle og drepe hverandre hvis alle land i verden vil være i stand til å produsere alt de trenger, og ikke lenger er avhengig av andre land og arbeidskraft?

Svar: Hvorfor krangler du med din kone? Vanligvis er det over en filleting som ikke har noen betydning. Land vil krangler med hverandre på lik måte, fordi vår egoisme, hatet som bor i en person ikke vil la oss leve i fred og vennskap.

Et menneske er bygd med en ond og egoistisk natur. Derfor vil vi se at selv om vi ikke lenger er avhengig av hverandre, vil vi uansett ønske å ødelegge hverandre. Den eneste løsningen er å forenes over alle personlige forskjeller, slik at “kjærlighet dekker alle overtredelser.”

Spørsmål: Så hva vil skje med de 2000 nasjoner som verden vil bli delt inn i?

Svar: Alle de 2000 nasjoner vil akseptere en lov som vil tvinge oss til å forenes over alle nasjonale forskjeller. Kun en spesiell utdanning vil gjøre dette mulig da det vil heve folk over vår egoisme.

Spørsmål: Hvordan vil en person som bor i ett av disse landene føle seg?

Svar: En person vil føle at det finnes to deler i han. En del er hans onde tilbøyelighet, den stekende egoisme inni ham, som han forakter. I den andre delen ønsker han å være over egoisme, over sine instinktive egoistiske tendenser, være over de, for å forenes med andre.

På denne måten vil vi oppnå et fredelig, lykkelig og velstående liv. Vi vil føle at vi er i “Edens Hage”, der en helvetes brann blusser under jorden. En kan ikke eksistere uten den andre.
[164872]
Fra KabTV’s “A New Life” 8/6/15

Kommentarer / Spørsmål