Loven om kjærlighet håndheves ikke av parlamentet

thumbs_laitman_547_06Spørsmål: Hvordan møter vi folk i Israel med vårt budskap på en måte der det ikke vil hemme dem?

Svar: Det er nødvendig å gi en rasjonell forklaring og ikke komme med alt på en gang, men gradvis. Baal HaSulam forklarer bildet til oss på en konkret og tydelig måte, ved at han forstår alle de problemene som fortsatt kan dukke opp hvis mennesker ikke vil endre sin retning. Vi må tilpasse dette budskapet  for det bredere publikum, å forklare folk at bare gjennom sammenkobling/kontakt oss i mellom vil vi oppnå noe bra.

Suksess i områder som utdanning, sikkerhet, samhandlinger mellom mennesker og flere er sikret kun med våre egne krefter. Nasjoene er ikke klar for å utføre dette, de er ikke i stand til det. Den kan ikke skape et “departement for kjærlighet” som vil løse alle problemer mellom oss. Ingen asjon er involvert i noen lignende. Det tilhører alltid innbyggerne, folket.

På den andre siden, i antikkens tid, før ødeleggelsen av tempelet, var den høyeste politiske etableringen av Israels folk “departement for kjærlighet.” Alle de andre departementene befant seg under. Det var skatter, utdanning og sikkerhet, alle andre områder og departementer opptok lavere nivåer av den nasjonale pyramiden, departement for kjærlighet var yppertestepresten.

For å kunne endre pyramiden som har blitt opprettet og bringe den til staten den må være, krever møysommelig arbeid blant folket.
[129090]
Fra 3 del av den daglige kabbala lesjonen p3/4/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål