Naturkatastrofer og menneskehetens rolle

thumbs_laitman_738Spørsmål: Hva er menneskehetens rolle i naturen?

Svar: Menneskehetens rolle er å forstå at de er hjertet av naturen, de må jobbe slik at hele naturen vil komme til en tilstand av total harmoni, helt uten katastrofer og i absolutt og evig sinnsro.

Spørsmål: Påvirker menneskehetens handlinger forekomsten av alle typer katastrofer?

Svar: Katastrofene er vår skyld fordi til syvende og sist samles alt innenfor mennesket. Når en persom overkommer sitt ego gjennom sammenkobling med andre mennesker inn i et godt generelt system, påvirker personen naturen slik at alle katastrofer, alle uønskede fenomener forsvinner. Vi eksisterer i et enkelt integrert system. Nivåene uorganisk, organisk, animert og kommunikativ er funnet i naturen og er en lukket sirkel, en ball, en sfære. Vi er den viktigste delen av denne sfæren, den høyeste fasen av utviklingen. Hvis vi bringer oss selv i balanse og harmoni, vil vi også balansere resten av naturen. I dag har vi allerede vitenskapelige bevis på dette. Hvis vi lykkes vil naturen  faktisk øyeblikkelig gjenopprette seg selv, så stor er vår makt at den kan enten skade eller korrigere verden.

Spørsmål: Hvordan kan en vanlig person forstå dette?

Svar: Når det blir så ille at han begynner å gispe i fortvilelse, vil han bli tvunget til å involvere seg med sin korreksjon, selv helt uten å forstå noe som helst. Men i dag prøver kabbalister å gjøre dette slik at før en person når denne grensen, vil han forstå fra begynnelsen nødvendigheten av enhet, og på denne måten vil han unngå lidelse.

Spørsmål: Hva vil skje med den ødelagte økologien, med alle de tonn søppel som finnes i naturen?

Svar: Alt vi bli behandlet umiddelbart, det vil bli slukt av naturen og plassert forran oss i den beste, mest sterile form.

Spørsmål: Dette høres ut som fantasi! Hvor vil alt dette forsvinne hen?

Svar: Det spiller ingen rolle! Naturkreftene vil gjøre sitt arbeid, slik at alt umiddelbart kommer i balanse. Verden vil nå en slik balanse, enhet og harmoni som vi ikke en gang kan forestille oss! Dette vil bli en helt annerledes verden.

Spørsmål: Hvordan vil renselsen av den forurensede luften og havene skje?

Svar: Jeg tenker ikke engang på dette. For denne aktiviteten vil naturens krefter komme inn, som vi i mellomtiden ikke har noen begrep om. Giverkraften og kjærlighetskraften, den helt nye kraften av sammenkobling. Alle gjensidige termonukleære aktiviteter vil virke små i sammenligning! Dette er helt nye egenskaper i naturen som som i dag hverken fysikere, biologer eller ande forskere, har den ringeste anelse om.

Kommentar: Som er å si at all søpla vil forvandles til nyttige mineraler?

Svar: Vi vil ikke engang trenge nyttige mineraler, vi vil eksistere på et helt annet nivå! Vi kommer ikke til å trenge denne verden mer, da vi vil tre inn å føle et helt annerledes system av gjensidig samarbeidene krefter, en verden av høyere harmoni.
[165215]
Fra KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 8/18/15

Kommentarer / Spørsmål