Låst inn i universet

thumbs_laitman_739En kabbalist er en vitenskapsmann som undersøker våre liv, denne verden og den virkeligheten vi befinner oss i. Han undersøker med ett spesialverktøy, en ny sans som utvikles i han. I mellomtiden har vi ikke en slik sans som gjør det mulig å oppdage den øvre verden, som nå er skjult for oss.

Den sjette sans er følelsen av den høyere makt, kjærlighet og giverhandlingen som vi ikke besitter nå. Vi føler vår verden gjennom egoet vårt, med våre fem kroppslige sanser.

Våre egoistiske ønsker, vil vite å forstå og føle denne virkeligheten vi befinner oss i. En slik tilnærming låser oss inn i en slags lukket sfære, dette universet.

Universet virker gigantisk for oss, men er faktisk ingenting i forhold til den verden som befinner seg utenfor dens grenser. Vi må bryte ut av fra denne sfæren og føle virkeligheten som er på utsiden av oss, for å gjøre dette, krever vi en ekstra følelse basert på giverhandling.

I dag har vi kun sanser for mottak, så vi trekker alt til oss, og begrenses av denne fysiske verden. Vi kaller alt som oppdages gjennom de fem kroppslige sanser, vår verden som vi befinner oss i. Men den ble gitt til oss slik at vi kan, gjennom dette livet, bryte ut, utover dens grenser til en høyere og mr eksternt omfattende verden. Hvordan kan vi bryte ut, hvis vi tiltrekker oss alt internt? Da må vi å utvikle en følelse av giverhandlingen, i stedet for følelsen av mottak. Denne nye følelsen av giverhandlingen, vil ta oss ut av vår fysiske sfære.

Kabbala er utformet til å utvikle i en person et ønske om giverhandlingen, å elske og å gi ham en følelse av omverdenen. Det er slik han oppdager at en annen virkelighet eksisterer, som befinner seg rett ved siden av oss, og som avdekkes gjennom en ny tilnærming: fra deg selv utover.

Derfor står det skrevet: “Du skal elske din neste som deg selv” som er den store hovedregelen i Toraen da den indikerer hvilken karakteristikk vi må utvikle i oss, for å føle den øvre verden, den høyere makt.

Fortsettelse følger…
[165428]
Fra: Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

Kommentarer / Spørsmål