En spirituell familie

Spørsmål: Hvordan ser en korrekt familie ut fra et spirituelt synspunkt?

Svar: Det står skrevet: ”Mann og kone, og Shechina mellom dem”. Om vår mening med livet er å oppnå spiritualitet, om vi i utgangspunktet har dette som grunnlag for vårt samhold, om dette er vårt mål på hvert eneste nivå, om vi begge forstår at det er nettopp derfor vi eksisterer i denne verden, da er dette ”toppen” på familien. Dette er årsaken til at vi føder barn og jobber. Om vi føler at båndet som knytter oss sammen og som knytter oss til våre barn går gjennom skaperen, om vi ønsker at han skal regjere mellom oss slik at hele familien kan føle hans tilstedeværelse, da korrigerer denne tilnærmingsmåten alle våre mellommenneskelige forhold. Da har vi en familie som vil lykkes.

Fra del fire av Morgenleksjonen 7/3/2011, Om kvinner

Kommentarer / Spørsmål