Kommunisme viser seg å være bra

Baal HaSulam, ”The Last Generation”: Verden er som en familie, og rammen av den altruistiske kommunismen bør til slutt omslutte hele verden med en lik levestandard for alle.

Spørsmål: Det ser ut til at kabbala må innføre kommunisme på verdensbasis?

Svar: Vårt problem er at vi ikke forstår den egentlige meningen med ordene. Når vi uttaler ordet ”Toraen” ser vi for oss en ”hellig” bok, når vi snakker om ”bud” tenker vi på noen fysiske handlinger som vi må utføre, og ordet ”tro” relaterer vi til å blind tro på historier som vi blir fortalt.

Vi erstatter med andre ord sannheten med falske ideer. ”Bud” er faktisk korrigeringssteg av det egoistiske ønsket, og Toraen er kraften som endrer dem.

Det samme gjelder ordet ”kommunisme” som stammer fra ordet ”en kommune”, og som tolkes på samme måte som samhold og brorskap. Store egoister brukte disse ordene for sine lave bruksområder som var motsatt av kommunismen.

De etablerte det verste diktaturet i historien: et diktatur der man satte minoriteten over majoriteten, et regime med komplett spirituell undertrykkelse og vold, som ikke bare brukte mennesket som arbeidskraft, slaver, men som også med stor kraft prøvde å utrydde ønsket om nytelse, egoismen, i mennesket.

”Kommunisme” er i realiteten et veldig opphøyet og vakkert ord. Det forutsetter broderlig kjærlighet blant menneskene som lever i henhold til loven om gjensidig garanti, og som er knyttet sammen gjennom ett eneste ønske.

Fra del fire av Morgenleksjonen 2/3/2011, Leksjon om penger

Kommentarer / Spørsmål