Den daglige kabbalaleksjonen 09.03.2011

Hva er bønn?
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Introduction: “Ekev (Because) ‘The Intention in the Blessing’,” Avsnitt 1, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 4, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema-leksjon: Tid, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål