Et budskap til massene

Spørsmål: Det viktigste verktøyet vi har er de indre forandringene vi gjennomgår og ønsket vårt om å avdekke skaperen for andre. Hvordan kan vi formidle dette fra den kabbalistiske gruppen vår til den integrerte undervisningen vi overfører til massene?

Svar: Vi kan absolutt ikke gjøre det, siden massene ikke har noe indre ønske for skaperen. De har ikke behov for det. På Arava kongressen så vi for eksempel antiloper. Hvis dere hadde ønsket å prate om dem, hadde jeg gledelig diskutert skjønnheten og elegansen deres med dere. Dere har ingen ønsker om det og derfor bearbeider jeg det ikke.

Hvis dere ikke har noe ønske, kommer det innenfra, fra gener, hormoner, Reshimot. Har dere ikke den minste aspirasjon for den høyere, spirituelle virkeligheten, bør jeg unngå å snakke med dere om det, for jeg vil aldri få noen respons.

Spørsmål: Men henvender vi oss ikke til de 99% med ønske om å avdekke skaperen for dem og ikke bare for å forbedre det materialistiske livet deres?

Svar: Det er galt! Et menneske er en samling av ønsker. Når noen mangler et spirituelt nivå av ønske, som vil si at denne type ønske fortsatt sitter langt inne og enda ikke er realisert, bør jeg ikke forsøke å fremkalle det. Jeg snakker ikke med dette mennesket om skaperen i det hele tatt. Alt jeg ønsker er å motivere ham til å forbinde seg med andre.

Når han er innenfor dette materialistiske egoistiske fellesskapet, vil han til slutt se at det fungerer bra: «Det er godt at vi er sammen!» Da vil han begynne å føle at det å være «sammen» i seg selv er positivt, uten hensyn til de materielle godene han oppnår gjennom det. Det blir klart for ham at dette «sammen» gir en viss smak, som plutselig begynner å tilfredsstille ham.

Dere bør hele tiden sende massene budskap om fellesskap og samhold; de får det gjennom dere. Uten dere kan de ikke gjøre noe. Dere må arbeide som formidlere av lyset fra skaperen gjennom gruppen til massene. Dere er verdifulle for dem siden dere har gruppen. I den kan dere få styrke og overføre den til AHP, som er massene.

From «a talk on Integral Upbringing», 20/1/13

Kommentarer / Spørsmål