Jeg føler meg ikke fjernt fra dere

Baal HaSulam, Brev 27: Selvfølgelig ønsker jeg å forenes med dere, med kropp og sjel. Selv om jeg ikke kan arbeide bortsett fra spirituelt og i sjelen min, kjenner jeg sjelen deres og jeg kan forene meg med den, men dere kan ikke arbeide med hjertet, bare med kroppen, siden dere ikke kjenner min spiritualitet så dere kan forene dere med den og hvis dere forstår det, vil dere også forstå at jeg ikke føler meg fjern fra dere i det hele tatt, men dere må selvfølgelig være nær kroppen og  beliggenheten, men det er for dere selv og for arbeidet deres og ikke for mitt arbeid.

Men jeg ber skaperen om at han må lede dere på sannhetens vei og at dere blir reddet fra hindringene langs veien og at skaperern vil være med dere i alt dere gjør. 

Og dere, på deres side, må passe på å følge veien jeg har forberedt for dere, i form av hjerte og sinn, lengsel og bønn og da vil skaperen absolutt hjelpe oss og vi vil snart forenes i hjerte og sjel.

Avstander er selvfølgelig meningsløse for en kabbalist som forstår den indre tilstanden hos sine studenter og det har ingenting å si hvilken virkelighet han befinner seg i: i en kropp, eller uten en kropp, fjernt i den virkeligheten, eller i nærheten. Hvis der er en forbindelse mellom læreren og studentene, kan ingenting berøre den. Så problemet er kun hos studentene, som har vanskelig for å forestille seg noe uten den fysiske fornemmelsen av hverandre og læreren. Det finnes ingen annen løsning enn å påskynde avanseringen så mye de kan.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/2/13, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål