Et enkelt valg: Solidaritet – eller Europas sammenbrudd

Meninger: (Jacek Rostowski finansminister i Polen): «Under et intervju med den polske avisen Gazeta Wyborcza mandag 29. august, sa ministeren: ‘Europeiske eliter, inkludert den tyske, må bestemme seg for om de ønsker at euroen skal overleve – selv til en høy pris – eller ikke. Hvis ikke bør vi forberede en kontrollert oppløsning av denne valutasonen.’

«Han la til: ‘Vårt valg er enkelt: solidaritet, eller europas sammenbrudd.’

«Den polske ministeren sa også at den langsiktige løsningen på krisen vil være tettere samarbeid.

«Eurosonens hovedproblem er ikke økonomisk, men politisk», forklarte han. «Valget står mellom en mye dypere makroøkonomisk integrering i eurosonen – eller dens sammenbrudd. Det finnes ikke noe tredje alternativ.»

Han pekte også på faren når det gjelder to former for ‘farlig populisme’ som har påvirkning på EU-politikken: En sør-europeisk populisme som er basert på finansiell uansvarlighet, og en nord-europeisk som baserer seg på manglende solidaritet med landene i sør.

Men han la til at også velstående land i nord, inkludert de som ikke er EU-medlemmer, kommer til å lide dersom den faller.

«‘Det er vanskelig å forestille seg noe som kan ramme den hollandske, tyske og finske økonomien hardere enn at banksystemet i et hvilket som helst land i eurosonen bryter sammen’, sa han. ‘Eurosonens sammenbrudd vil (også) bli katastrofalt for Polen.'»

Min kommentar: Flere og flere politikere skjønner at omstendighetene tvinger oss til å knytte oss sammen. Spørsmålet er om personlig og nasjonal egoisme og nasjonal antagonisme gjør dem i stand til å planlegge og diskutere en tettere samhørighet. Kommer ikke egoistiske interesser til å vanskeliggjøre forståelen av den globale katastrofen som venter dersom vi ikke begynner å søke gjensidig garanti?

Kommentarer / Spørsmål