Alle kommer til å oppnå uendelighet

Spørsmål: I dag er det 99% av befolkningen som ikke føler et behov for spirituell utvikling. Vil de også måtte oppnå avdekkingen av ondskapen etter hvert og be om korreksjon?

Svar: Ja, det er en nødvendighet for alle. Verdens korreksjon avhenger av den kjensgjerning at hvert menneske oppnår innsikt, forståelse og avdekning i henhold til det spesifikke målet han er tildelt. Takket være inkluderingen i de andre, kommer han da til å motta 100%.

Fra leksjonen 9/9/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål