Hvordan blir overgangen?

Spørsmål:  Vi står på terskelen til en ny tilstand. Blir overgangen smidig eller ledsaget av opprør?

Svar: Det kan jeg ikke forutse, for det er avhengig av vårt frie valg. Ting kan utvikle seg i begge retninger. Om vi utvikler oss på riktig måte, kommer vi til å bevege oss i positiv retning fordi vi tiltrekker oss godhet. Om det motsatte er tilfelle kommer naturen til å presse oss bakfra med katastrofer, noe som kanskje til og med fører til en ny verdenskrig.

La oss håpe at vi kommer til å velge den gode veien. For at det skal skje, må vi alle gjøre «hjemmeleksene våre» så godt vi kan. I tillegg til studiene, må vi også gi av det vi har fått ved å jobbe med disseminering og forklare folk hva det er som skjer. Vi må lage et innhold og spre det over alt, også i massemediene og via internett.

Alle som studerer læren om kabbala må tenke på hvordan de kan bringe læren videre til andre. Vi må forstå hvor fryktelig det vil være å bli gitt denne muligheten, og ikke benytte seg av den.

Fra den første leksjonen i New York, 11/9/11

Kommentarer / Spørsmål