Et hjerte som ser

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Det blir sagt at «Herren skal åpne hans hjertes øyne.» Hva betyr «hans hjertes øyne» og hvordan kan de åpnes?

Svar: Å åpne hjertets øyne betyr at hjertet er klokt og at det forstår. Øynene er beholderen til Hochma og hjertet er beholderen til Bina. Når disse beholderne sammenkobles som Aba ve Ima (far og mor), som Hochma og Bina, begynner en å føle Hochma i hjertet.

Hjertet er et ønske om å ta imot, en lengsel etter nytelse. Det blir korrigert når det oppnår kjennetegnet giverglede, lys fra Hassadim. Jeg forstår den skjulte virkeligheten som styrer oss i henhold til lyset fra Hassadim i hjertet mitt. Da blir hjertet mitt et hjerte som er klokt, et hjerte som forstår, et hjerte som føler.

Det føler ikke bare en fysisk lengsel etter nytelse, men også den sanne virkeligheten. Det betyr at jeg har oppnådd hjertets kunnskap. Der er en korreksjon i lengselen kalt hjerte som utføres av lys fra Hassadim og da kles Hochma i Hassadim. Da blir det sagt at hjertet forstår og slike mennesker kalles mennesker med kloke hjerter, for de har fått korreksjon av Hassadim og av ønskene sine. Hassadim er så korrigert at de kan også få lys fra Hochma og få for å gi – og da begynner hjertet å se.

(130686)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 20/3/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål