Et stort tomrom og hvordan vi hanskes med det

Spørsmål: Hvordan kan vi forbinde ekstern disseminasjon med internt arbeid?

Svar: Internt arbeid er i dag umulig uten disseminasjon. Menneskehetens pyramide er faktisk delt opp i to deler; den øvre delen kalles «Israel (Yashar-El – direkte til skaperen) og den nedre delen kalles «verdens nasjoner».

Mennesker som tilhører «Israel» har et «punkt i hjertet» (•). Som resultat av det er de i kontakt med skaperen. De som tilhører verdens nasjoner har bare et stort tomrom (-) og har en dårlig følelse, men vet ikke hva de kan gjøre med det.

«Israel» må derfor bringe korreksjonen til «verdens nasjoner». Det er årsaken til deres eksistens, ellers ville de ikke finnes i det hele tatt.

«Skapningen» er faktisk mottakerønskets nedre del, mens «Israel» er den «gudelige delen ovenfra». «Israel» kalles i sin helhet «et punkt», «en gnist» i ønsket – og ikke selve ønsket. «Verdens nasjoner», på den andre siden, er skapelsens hoved-«materie». Verden ble skapt for dem, all eksistens er for dem og korreksjonen må ta del i dem. Det er her det tredje tempelet vil bygges. «Israel» er bindeleddet, geistlige og lærere. Hvert menneske med et «punkt i hjertet» tilhører denne gruppen.

Hele pyramiden kalles «Babylon», siden alt er forvirret (samme rot på hebraisk) og sammenblandet etter knusingen.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 2/7/13, «A Speech for the Conclusion of The Zohar»

Kommentarer / Spørsmål