Hva gjør du når skaperen befinner seg overalt

Spørsmål: Det står skrevet: «det finnes ingen annen enn ham.» Samtidig kan man undre seg: «Hvis det ikke finnes andre enn skaperen, hvis alt avhenger av ham, hva kan jeg da gjøre?…

Svar: «Det finnes ingen annen enn ham», betyr at alt kommer fra skaperen så jeg avdekker det og blir hos ham i hengivenhet. Han lar meg få rom til å utføre arbeidet mitt, han blokkerer meg ikke fra alle sider, men gir meg snarere en mulighet til å bli som ham.

Men i alle andre henseelser er det riktig at «det finnes ingen annen enn ham.» Jeg burde ikke tro at det finnes noen andre i nærheten av meg. Når jeg ser alle faktorene som påvirker meg, må jeg forstå at alle disse faktorene i all vesentlighet, er ene og alene ham.

Noen ganger oppfatter jeg positive ting fra ham, andre ganger negative; og disse pluss- og minussidene kan dessuten ta ulik form. Men til syvende og sist sier jeg til meg selv: «Nei, han er alltid ett stort positiv og han påvirker meg via pluss med ulike former. Foreløpig oppfatter jeg dem noen ganger som pluss og andre ganger som minus. Derfor må jeg forandre meg selv slik at alt blir et pluss for meg. » Da blir han og jeg likeverdige og denne tilstanden vil kalles hengivenhet.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 7/2/13, «The Article for the Completion of The Zohar«

Kommentarer / Spørsmål