Et tårn i skyene

Spørsmål: Kan det å studere boken Zohar hjelpe mennesket med å forstå at han har forvillet seg bort fra veien mot målet, og korrigere dette bruddet?

Svar: I realiteten er det gruppens mening som er det mest effektive virkemiddelet til å lede mennesket når det gjelder dette, den gjensidige følelsen som styrer gruppen. Om gruppen følger lærerens og forfatterne av bøkenes råd, vil den skape en følelse inni seg som gjør at hver og én kan sjekke i hvilken grad han holder seg innenfor retningen mot målet for skapelsen.

Det er som et tårn som svever oppi skyene, men jeg må befinne meg inni dette tårnet.

Fra del to av Morgenleksjonen 28/03/2011, Zohar

Kommentarer / Spørsmål