Europeiske ledere må bli enige om en langvarig løsning

Kronikk: (Jeffrey Sachs, professor og direktør for Earth Institute ved Columbia University, the Financial Times): “Enten må Hellas få til en avtale om en langvarig løsning med sine samarbeidspartnere innenfor Eurosonen, ellers vil opprørerne i Atens gater råde neste gang det greske politiske systemet blir presset til det ytterste når det gjelder økonomien.”

Min kommentar: Ingen lån vil kunne løse dette problemet. Andre EU-land vil gå konkurs. Avgjørelsen om å bli værende sammen eller å splitte seg opp er ikke en løsning på problemet, og det å gå hver sin vei vil være en katastrofe. Den eneste løsnigen er å jobbe mot fullstendig samhold. Dette er ikke mulig å få til uten å iverksette et helhetlig utdanningsprogram for hele Europa. De må begynne å lære menneskene hvordan de kan leve innenfor de nye betingelsene!

Kommentarer / Spørsmål