Spre kjærlighet over hele verden

Spørsmål: Om vi forsetter å jobbe med vårt indre samhold og forholdet oss imellom, vil vi også elske hverandre mer i den eksterne virkeligheten?

Svar: Ja, og det gjelder ikke bare oss, men hele verden. Dette er tross alt bare ett system. Om vi på vårt nivå (som er høyere enn det resten av verden befinner seg på), prøver å trekke våre spirituelle deler tettere sammen mot samhørighet, vil vi ved å gjøre dette også lede de materielle delene, det vil si menneskene, til å oppnå samhold seg imellom.

Det finnes faktisk ingen mennesker, og det finnes ingen samhold eller brudd mellom dem. Dette er de samme sjelene, bare det at de ser på seg selv og forholdet dem imellom fra en vinkel som kalles ”denne verden”. Alt du ser er de samme sjelene i det samme nettverket, bare at de oppfatter seg selv og nettverket dem imellom som vår fantasiverden.

Derfor streber vi mot å bygge opp dette samholdet, å holde oss innenfor dette systemet sammen med dem, bare på et høyere bevissthetsnivå og med en større forståelse, og dette vil naturligvis påvirke alle andre.

Kommentarer / Spørsmål