Evig avhengighet

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom å være klar over den onde tilbøyeligheten og det å korrigere den?

Svar: Ønsket om å få er skapt av lyset, og kan ikke forandre seg på egen hånd. Utenfor lyset er ønsket ”0”. Det eksisterer simpelthen ikke! Det er helt og fullt avhengig av lysets påvirkning på det.

Det finnes ikke noe annet i hele skapelsen utenom lyset og ønsket som ble skapt av det. Avhengig av lysets påvirkning på dette ønsket om å få, kan ønsket variere i styrke fra ”helt egoistisk” til ”helt altruistisk”. Det bestemmes av intensiteten til lysets påvirkning på det. Når vi snakker om ønsket om å få, bør vi også nevne hva det er og at det er fullstendig definert av lyset.

Det er akkurat som en metallhaug som ligger under en magnet: Alle bevegelsene til denne metallhaugen er bestemt av handlingene til magneten. Vi er for evig og alltid avhengige av lyset og dets innflytelse på oss. Om det slutter å påvirke oss, vil vi forsvinne!

Når lyset fyller ønsket om å få, vekker det en nytelse i oss og når ønsket er tomt, lider vi. Når lyset trekker seg bort fra oss (fra ønsket), får det oss til å føle at lyset er kilden til vår eksistens (skjuling av skaperen).

Når lyset kommer ut fra skjulestedet sitt og kommer nærmere oss, får det oss til å innse den onde tilbøyeligheten som finnes i vår egoisme sammenlignet med dets egenskaper, kjærlighet og det å gi, selv når vi ikke føler det som dette. Når lysets nærhet blir enda større opplever vi det som en bevissthet om at egoisme er uakseptabelt. I denne tilstanden blir skaperen (lyset) en garantist for at denne personen ikke lenger vil være en slave for sin egen egoisme. Om lyset trekker seg tilbake, vil mennesket helt sikkert falle inn i sin egen naturlige egoisme igjen.

Læren om kabbala forklarer oss hvordan vi kan kontrollere lysets innflytelse på oss, og på denne måten raskt og enkelt lede oss til perfeksjon. Alternativet er å utvikle oss mot det gjennom å oppleve ondskap selv. Under alle omstendigheter er vi for evig og alltid avhengig av det mektige lyset fordi det helt klart vil lede oss til perfeksjon.

Kommentarer / Spørsmål