Bygg en bro over egoismen din

Spørsmål: Om skaperen bare gir meg lidelse, hvordan kan jeg da komme nærmere han?

Svar: Skaperen sender deg lidelse med vilje for at det skal bli lettere for deg å løfte deg over egoet ditt, og det er egoet som føler dette som lidelse. Så snart du har løftet deg over ditt eget ego, vil du klare å utvikle en annerledes holdning til andre mennesker: en holdning som ikke er basert på det å få, men det å kunne gi.

Deretter vil du begynne å føle skaperen og en virkelighet som ikke eksisterer med en hensikt om å kunne ta imot og oppfylle ønskene til egoet ditt, men som er basert på det å gi og å tilfredsstille ønsket om å gi. Her vil du oppnå en følelse av den andre dimensjonen av virkeligheten.

Naturen som vi eksisterer i er delt i to. I vår halvdel er vi styrt av at vi forestiller oss virkeligheten inni oss. Når jeg derimot oppfatter og tar imot inntrykk av den virkeligheten som jeg er inni meg selv, kan jeg ikke forstå noe mer enn virkeligheten i denne verden. I den andre halvdelen, på motsatt side, er det et fokus på en natur som er motsatt av vår egen: Det å gi uten at jeg knytter det tilbake til meg. Gjennom virkemidlene i vitenskapen kabbala har vi muligheten til å tilegne oss denne tilleggsnaturen, og å begynne å føle den andre delen av virkeligheten.

Ved å løfte oss over vårt ego, over det du føler i ønsket om å få, jobber du allerede innenfor ønsket å gi i seg selv. Det ser ut til at du kan eksistere i to former, og derfor kjenne to dimensjoner. Etterpå vil du allerede forstå hvorfor skaperen er skjult for oss.

Fra leksjonen i ”Kabbalah L’Am Hall” 14/12/10

Kommentarer / Spørsmål