Gruppens forstand

Spørsmål: Hva er gruppens forstand, og hvordan kan jeg forstå den?

Svar: Det vi leser i artikler, snakker og synger om, det vi studerer, det vi oppfatter som vårt samhold, det vil si ønsket og streben som vi må fylle gruppen med, tankene som opptar gruppen, alle disse tingene er forstanden til gruppen.

Gruppen er som skaperen. Den er vårt samhold. Når vi er som én, ser vi at det finnes ingen andre enn skaperen, den gode som gjør godt. Det er slik vi beskriver den øvre kraften som leder oss mot målet.

Dette kommer mer og mer fram gjennom samhold, det vil si den ”gjensidige garantien”, når alle samles på veien mot målet, og når alt som skjer kun presser oss mot det. Målet er å oppnå den type samhold mellom oss som gjør at vi avdekker vår integrerte sammenknytning, Adams ene system. Der handler vi alle som celler i en kropp, i gjensidig harmoni.

Denne harmonien, loven, den felles givende kraften som regjerer mellom oss, er skaperen (Boreh), som stammer fra ordene ”kom” (Bo) og ”se” (Reh). ”Skaperen” er det vi oppnår ved å knytte oss til hverandre, han er flyten i vårt felles liv.

Det er her alle tankene og ønskene i gruppen kommer fra. Jeg er en egen celle, mens gruppen er en levende kropp, Malchut av den uendelige verden, Shechina, som inneholder den spirituelle anvendelsen. Det er slik jeg må se det for meg.

Gruppen er Malchut, Shechina, det vil si ”plassen”, det felles ønsket, der jeg avdekker skaperen.

Fra første del av Morgenleksjonen 25/10/10, ”Show Me Your Honor”

Kommentarer / Spørsmål