Hvordan kan jeg virkelig klare å gi avkall på egoisme?

Spørsmål: Hva betyr det å gjøre seg liten foran gruppen? Er ikke selvutslettelse det å gi avkall på egoisme?

Svar: Selvutslettelse betyr ikke at man tar bort egoisme. Jeg ”gjør meg liten” foran min leder som forteller meg hva jeg skal gjøre, foran politiet og til og med foran mine egne barn. Når mine barn ber om noe, gir jeg avkall på mitt eget ønske om å hvile meg og tar vare på deres behov.

Jeg utsletter egentlig ingenting på denne måten, for jeg bare bytter et problem med et annet. Jeg foretrekker noe foran noe annet, og lener meg på den sterke egoismen. Dette er ikke fri vilje.

Når jeg forstår at jeg må gjøre meg liten foran gruppen fordi jeg oppnår mer ved å gjøre dette, er det ikke selvutslettelse. Det er en god egoistisk kalkulasjon. Virkelig selvutslettelse er når jeg på en egoistisk måte vet at jeg ikke trenger dette. Etter å ha gått gjennom saken fra alle bauger og kanter, finner jeg ikke noen fordeler med dette og jeg klarer likevel å heve meg over min fornuft og mine følelser.

Vi oppnår dette gradvis, og alt annet skjer ”innenfor fornuften”. Jeg velger gruppen fordi det er bedre for meg å være inni den enn utenfor. Mange mennesker oppsøker ulike klubber alt etter hva som er deres interesser fordi det er verdt det. Religion er også basert på å oppnå personlige fordeler.

Læren om kabbala er basert på prinsipper som er motsatte av vår egen egoisme. Her velger vi ikke noe som er til vår fordel. Selv om det i begynnelsen ser ut til at vi streber mot det minst onde, og til og med godhet som er definert som evighet og perfeksjon, løfter vi oss likevel over vår egen egoisme på veien. Da må man gjøre seg selv liten, og ta del i ønsket i gruppen.

Som i en kommandobrigade må vi uten tanke for oss selv sette den felles oppgaven ut i live for å oppnå noe. Først handler vi rent egoistisk, men etter hvert innser vi at vi må avvise oss selv fordi felles styrke og felles samhold er bedre enn personlig suksess.

Fra første del av Morgenleksjonen 25/10/10, ”Show Me Your Honor”

Kommentarer / Spørsmål