Den daglige kabbalaleksjonen 20.12.2010

The Book of Zohar — Introduction: “The Letters by Rabbi Amnon Saba,” Avsnitt 39, Leksjon 7;  ”Wisdom On Which the World Stands,” Avsnitt 41, “Manula and Mifteha,” Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 8, Avsnitt 26, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Beit Shaar HaKavanot,” Avsnitt 85
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “Peace in the World,”, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål