Fantasier og virkelighet, del 3

thumbs_laitman_537Spørsmål: Hvis hele verden er en illusjon, hva er da virkelighet?

Svar: Virkeligheten er det som eksisterer utenfor en person, uavhengig av personen. Hvorvidt det er menneskehet eller ikke, om verden eksisterer eller ikke. Denne virkeligheten eksisterer evig, over tid, bevegelse og rom. Den er ikke avhengig av noen av våre tre-dimensjonale begrensninger og tid.

Vi lever i en en innbilt virkelighet der det finnes opp og ned, høyre og venstre, forover og bakover, og flyten av tid der alt er i endring. Men den sanne virkeligheten eksisterer utenfor tid, det vil si over lysets hastighet. Den er tross alt ikke avhengig av tid, og endres ikke.

Vi kan avsløre den sanne virkelighet og vil da oppdage at det finnes kun en kraft, giver kraften. Denne kraften kalles den øvre kraft da den skapte all vår virkelighet, opprettholder og leder den til oppnåelsen av skaperens kraft, giver kraften og kjærlighet. Det er slik vi oppdager ham å være. Vi vet ikke hva han er, og vi kan kun oppfatte han i forhold til hvordan han manifestere seg i våre kvaliteter, vår oppfatning, i forhold til oss.

Skaperens holdning til oss, slik vi oppfatter det, er det vi kaller skaperen eller Boreh, fra ordene “kom” (Bo) og “se” (Reh), oppdage Ham.

Spørsmål: Vil hver person oppdage skaperen på hans eller hennes måte?

Svar: Absolutt. Selv den samme personen oppdager skaperen i en ny form hele tiden.

Spørsmål: Så finnes det bare en sann virkelighet, eller mange?

Svar: Den øvre kraften er en, men vi oppfatter den annerledes hver gang på grunn av endringer i oss.

Kabbala kalles en skjult visdom fordi den studerer det som er skjult for oss og hjelper oss å avsløre dette. Den lærer en person hvordan han kan stige over sine egoistiske briller, å komme seg ut av dens begrensninger, og oppdage den virkelige virkeligheten.

Spørsmål: Hva er det endelige målet?

Svar: Målet er å avdekke den øvre kraften. I den grad vi avslører den, vil vi stige til dens grad og bli evige og perfekt akkurat som den. Vi kommer oss ut av illusjonen, et bedrag, og kommer tilbake til sannheten. Det er derfor kabbala kalles en sann visdom.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Kommentarer / Spørsmål