Fem globale sjokk for verdensøkonomien

Kronikk: Sean O’Grady (Økonomiredaktør i The Independent): «I en oppdatert og utvidet versjon av de fire krisescenariene, har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) identifisert fem «globale sjokk» som stadig oftere vil gjøre verdensøkonomien ustabil de kommende årene.

I stedet for de tradisjonelle vinningsfarene som erobringer, krig, sult og død, identifiserer OECD omfattende pandemier, cyberangrep, finanskriser, sosial-økonomisk uro og geomagnetiske stormer som de fem «globale sjokkene som vi vil måtte gjennomgå…”

Finanskrisen i 2008 var den første av disse episodene. OECD forklarer økningen i antallet kriser med «økende samhandling» i verdensøkonomien.

Min kommentar: Når individuelle, ukorrigerte (egoistiske, sneversynte, som bare fokuserer på egen profitt) mennesker, nasjoner og land blir til en eneste helhetlig kropp, et system der alle er avhengig av alle og der alle bare gjør det som er en fordel for en selv, da er sjansene for at et slikt system skal oppleve en økning av sjokk stor og uforutsigbar.

Avhengighet skaper uforutsigbare kombinasjoner av årsaker i enhver framtidig stat. I tillegg mangler vi kunnskap om dette systemet for å kunne forstå og måle det. For å gjøre det, må vi begynne å føle det som vårt eget. Dette er oppnåelig først når vi selv oppnår en helhetlig samhørighet med hverandre.

Dette er bare mulig om vi selv tar opp i oss dens kvaliteter og egenskaper ved å korrigere oss selv ved hjelp av metoden kabbala, som kalles avdekkingen av skaperen til skapningene. Sammenlignet med oss er skaperen avdekkingen av våre korrigerte egenskaper inni oss. Det er derfor han kalles Boreh eller ”Bo”, kom, og ”Reh”, se, avdekk det innenfra… Dere kan ellers ta boken Prophets og finne ut hva som venter oss om vi ikke klarer å roe ned naturen gjennom å finne balansen med den.

Kommentarer / Spørsmål