Filteret er ditt bidrag til den spirituelle virkeligheten

Spørsmål: Hva er filter (Masach)?

Svar: Et filter er det som leder lyset og ønsket mot likhet. Vi er utsatt for loven om likhet i form, og denne må vi oppnå mellom skapningen og skaperen.

Skaperen bevarer sine naturlige egenskaper, mens skapningen oppnår eksterne intensjoner om å gi over sitt naturlige ønske om å få, og han oppnår disse intensjonene fra skaperen. De må begge oppnå likhet ved hjelp av disse egenskapene. Mennesket må oppnå skaperens form. Det er derfor han kalles menneskelig (Adam, som betyr ”lik” skaperen).

Informasjonsgenet til den påfølgende tilstanden (Reshimo) inneholder to elementer: lyset og ønsket. Dette er bildet av noen spirituelle tilstander som ikke er satt ut i live ennå. Det er ment for at du skal ta det og snu det om til en virkelig tilstand.

Se for deg en restaurant og et sultent menneske. Dette sultne mennesket (du) må komme til restauranten, betale og ta imot maten. Først da vil du være i stand til å tilfredsstille din sultfølelse. Det vil si at flere handlinger er nødvendige: anstrengelsen, betalingen og mottakelsen av tilfredsstillelsen.

Vilkåret som knytter sultfølelsen på den ene siden til tilfredsstillelsen på den andre, er ”Reshimo”. Resten av arbeidet mitt for å kunne virkeliggjøre det kalles et ”filter”. Filteret er det som skaper virkelig spiritualitet ut i fra det potensielle Reshimo. Et Reshimo er som de opprinnelige dataene i en datamaskin, lagret et sted på ”harddisken” min. Når jeg trykker på en knapp og får opp dataene som former bildet, er dette virkeliggjørelsen.

Fra del fire av Morgenleksjonen 28/02/2011, ”Introduction to the book Panim Meirot uMasbirot”

Kommentarer / Spørsmål