Den daglige kabbalaleksjonen 01.03.2011

Rabashs skrifter, Forberedelse til leksjon, “What Is Torah in the Work of the Creator”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Introduction: “General Explanations for All Fourteen Commandments and How They Divide Into the Seven Days of ‘Creation’,” Avsnitt 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 8, Avsnitt 92, Leksjon 55
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Leksjon om Penger
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål