Finn det vi mangler

Før samhold blir et livsnødvendig behov, vil det ikke vekkes til live. Vi har to valg: Enten legger vi vekt på viktigheten av samhold mellom oss, ellers vil alle våre handlinger utenom samhold fremdeles bringe oss lyset som endrer, men det vil påvirke oss i negativ retning for  vise oss hvor fjerne fra hverandre vi er. Da vil vi til slutt samle oss på grunn av nødvendighet, som et resultat av smerte og lidelse.

Tenk deg at jeg ikke ønsker å vedlikeholde helsen min, og gradvis lar min organisme forfalle helt til jeg begynner å føle at det skaper problemer for den. Denne følelsen tvinger meg til å begynne å bygge opp igjen kroppen min igjen.

Ikke vedlikeholder vi spirituell helse i gruppen, og heller ikke samhold. Derimot studerer vi, sprer kabbala og utfører flere ulike former for handlinger. Disse handlingene tiltrekker seg lyset som endrer, som til slutt vil vise oss hvor problemet ligger. Om vi ikke gjorde alt dette, ville vi ikke følt at det var noe problem. Det er derfor en viss fordel med dette: Det vil hjelpe oss til å forstå at vi går slipp av poenget.

Du ønsker å finne skaperen. Tenk på ”plassen”, ønsket, der han blir avdekket. Det finnes ingen lys uten et Kli (beholder).

Fra Morgenleksjonen 24/12/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål