Studer kabbala, og du vil finne forklaringer på alt

Kabbala er et kunnskapssystem og en metode for å avdekke den øvre kraftens mangfoldige uttrykk gjennom alle generasjoner, helt til vår eksistens tar slutt i denne virkeligheten. Den forklarer oss ikke bare meningen med skapningen, hva som skjer og hva som vil skje: Den løfter oss!

Ingen annen vitenskap forandrer oss på noen som helst måte. De forklarer kun hvordan vi kan dra fordeler av noe med deres hjelp og hvordan vi på en eller annen måte kan forbedre verden rundt oss, mens læren om kabbala er en metode der man løfter mennesket fra vår virkelighet til den øvre.

Ved å studere kabbala begynner du å løfte deg, å forandre din indre form og å forandre din essens. Du begynner å åpne øynene dine ovenfor deg selv og ovenfor hele virkeligheten, og virkelig å løfte deg til ditt neste nivå. Dette er ingen vanlig vitenskap der du blir stående på utsiden og ikke er tilknyttet den. Det er en metode for selvendring, løfting, og det er kanskje den mest fundamentale delen av det.

La oss håpe at vi ved å spre vitenskapen til slutt vil oppnå en tilstand der menneskene vil forstå hvilken metode det er, og at alle vitenskaper igjen vil samle seg. Paracelsus uttrykte dette på en klar og presis måte i sin avhandling ”Paragranum” [Das Buch Paragranum]: ”Studer kabbala (artem cabbalisticam), og da vil du finne forklaringer på alt!”

I dag eksisterer hver eneste vitenskap innenfor sitt eget snevre felt, og innenfor hvert enkelt felt er det tusener av ulike nisjer igjen med forskere som ikke snakker med hverandre. Kabbala er derimot ment for å samle alle disse vitenskapene igjen, å tjene som et felles grunnlag for dem og å løfte alt til den ene meningen og felles kunnskap. Det er det som gjør den så spesiell.

Til slutt forstår mennesket at virkeligheten som han eller hun lever i er knyttet sammen, som er én helhet og global, noe som er det vi alle bør strebe etter i dag.

Fra leksjon 3 under Berlinkongressen 28/01/2011

Kommentarer / Spørsmål