Fire forståelsesnivåer

Spørsmål: Det blir sagt at Rabbi Shimon og hans disipler satt i en hule når de skapte boken Zohar. Rabbi Shimon snakket, Rabbi Aba skrev det ned og Rabbi Shimons sønn, Rabbi Elazar, hørte på han ”fra munn til munn”, mens de andre hørte etter gjennom hjertet. Hva betyr disse ulike samholdsnivåene?

Svar: Foruten det eksterne språket som kabbalister kan bruke for kommunikasjon, ”språket til grenene”, finnes det også et internt samhold som kalles ”Peh El Ozen” (fra munn til øre) på nivået til Bina, når læreren og studenten er knyttet sammen i tilstanden Katnut (en liten tilstand), i tillegg til samholdet som kalles ”Peh El Peh” (munn til munn) på nivået Keter, i tilstanden Gadlut (en stor tilstand). Et slikt samhold krever ikke noe språk: Man forstår andre uten ord, gjennom en indre tilknytning, en helhet.

Vi kan med andre ord forstå hverandre på en av følgende måter:

  • Etter lange samtaler, eller
  • ved å forstå hint, eller
  • vi kan forstå hverandre uten ord, eller
  • vi kan bli så knyttet til hverandre som én helhet at det blir umulig å si at du forstår meg og at jeg forstår deg, siden det ikke er mulig å skille oss, og vi trenger ikke å overføre noe til hverandre.

Dette er nivåene til det spirituelle samholdet.

Fra del fire av Morgenleksjonen 14/02/2011, ”The Essence og the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål