Forskjellige ønsker, samme mål

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Oppstår kontakten mellom oss når vi har identiske ønsker?

Svar: Galagalta ve Eynaim og AHP kan ikke være identiske. Alle har vi forskjellige ønsker, men vår enstemmige lengsel gjennomfører den påkrevde kontakten.

Støpselet og stikkontakten som skaper kontakt seg imellom, er for eksempel forskjellige, men de utfyller hverandre. For å integreres med hverandre må vi derfor bli identiske angående vårt felles mål, som er kontakt med skaperen, å oppdage ham inni oss, enhver innenfra sin egen natur.

Du formidler skaperens lys til en venn, han aksepterer å få det fra deg og dere arbeider begge på dette knyttepunktet for å oppdage det. Han viser seg, på den ene siden, som en som gir til deg og du viser deg som en som tar imot og på den andre siden er det du som gir og han som tar imot. Men ønskene våre er forskjellige. Har en mann og en kvinne som bestemmer seg for å få barn identiske ønsker? Hver av dem beskriver det fremtidige barnet forskjellig, men et enkelt mål fremgår. Alt gjennomføres ifølge «midtlinjen».

Ønskene våre er derfor forskjellige av natur, men identiske ifølge målet; å oppdage skaperen.

(121532)

Fra samtalen om gruppe og disseminasjon, 23/10/13

 

Kommentarer / Spørsmål