Øye for øye

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:Flesteparten av oss har lyst til å delta i nye prosjekter, men mister interessen ganske fort. Hvordan kan vi motivere folk til å fortsette å arbeide med prosjekter de har valgt?

Svar: Prosjektarbeid er felles forpliktelse dere har overfor hverandre, og dere er nødt til å fullføre det.

Legg merke til at forpliktelse overfor hverandre ikke er annerledes enn en forpliktelse til skaperen. Hvis jeg tar på meg ansvar for et visst prosjekt og så forsømmer det, tilbakebetaler skaperen meg, som Rabash og Baal HaSulam sier, på tilsvarende vis og handlingen vår måles også ovenfra på akkurat samme måte.

Hvis jeg forsømmer prosjektet mitt pga latheten min, eller andre omstendigheter, påkaller jeg lysets påvirkning på meg tilsvarende. Dette er ikke fordi det er ønskelig eller uønskelig ovenfor; skaperen har ikke noen følelse av «jeg vil» eller «jeg vil ikke».

Det er den øvre kraften og den påvirker oss i henhold til vår innsats. Så når vi ikke lengre har lengsel etter å komme videre, stanser også dens lengsel etter oss på akkurat samme måte. Det er en automatisk handling av to motsatte krefter; vårt ønske og det øvre lyset.

(121495)

Fra samtalen om gruppe og disseminasjon, 23/10/13

Kommentarer / Spørsmål