Fra kriger til fred

Til minne om den nasjonale minnedagen for soldater som har falt i krig, og for offer for terrorisme.

Vi fikk dette landet når vi kom ut av Babylon. Vår spirituelle rot i forhold til den materielle verden ligger kun her. Baal HaSulam sier at vi må gå foran som et eksempel for hele menneskeheten når det gjelder betydningen av å være en nasjon som er korrigert i henhold til den øvre kraften, med naturen. Alle nasjonene og hele verden må følge denne naturloven for å kunne fortsette å eksistere, ellers vil masseødeleggelser begynne å bre om seg.

Vi må gjøre en innsats slik at alle krigene til staten Israel ikke har vært forgjeves. Vi må være trofaste voktere av det vi har oppnådd takket være de som falt i krigen. En bølge av endeløse kriger er ikke måten å utvikle landet på. For å ære de som har gitt alt for oss, må vi i stedet forstå hvordan vi kan leve videre og hvordan vi kan få slutt på kriger og drap.

Det er oss det står på. I stedet for å snakke, la oss utføre den oppgaven som er betrodd oss. Vår plikt er ikke bare å forberede oss på en mulig krig, men å utvikle oss mot en ekte gjenforening, mot fred. Kun sammen med hverandre vil vi kunne gi freden oss imellom videre til alle andre.

Fra del fire av Morgenleksjonen 8/5/2011, ”The Nation”

Kommentarer / Spørsmål