Den daglige kabbalaleksjonen 10.05.2011

Rabashs skrifter, Shlavei HaSulam “What Is the Israel Return to the Creator Your Lord in Work”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel Mishpatim (Ordinances), ‘The Grandfather,’” Avsnitt 359
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot Vol. 1, Del 1 Histaklut Pnimit,”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Inheritance of the Land
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål