Fra kvantitet til kvalitet

 

Laitman_931-01  

Lyset og solen, «Og det viktigste svaret er å forenes med hver og en med kjærlighet og i ett hjerte, for å tilbe Herren og for å gjøre en innsats, og dermed vekkes en verden av anger og en verden av nåde og en verden av ønsker.» 

Vi avsdekker alt kun i henhold til våre mottakere, fordi vi ikke føler noe utenfor vårt ønske. Derfor, jo mer kompleks – men samtidig forent ønsket  er –  desto større avklaringer kan vi gjøre både i intensitet og i kvalitet av lyset.

Derfor bør vi prøve å være helter både i kvalitet og i mengde, på samme tid. En helt i kvalitet er et resultat av antallet. I begynnelsen, vokser hver tilstand kvantitatvit og bare da vil det stige opp til  et høyere nivå og forene mange enkeltpersoner som stiger opp fra et lavere nivå i en helhet, til ett individ på øverste nivå.

Dermed er arbeidet først i mengde og forvandles deretter til kvalitet. Man sier at ingen er klokere enn den erfarne, noe som betyr at visdom kommer etter en stor mengde handlinger, forståelsen av handlingene i seg selv og sammenhengen mellom dem.

Det er grunnen til at vi bør jobbe så mye vi kan. Du bør gjøre alt som står i din makt, og følelsen og sinnstemningen stammer derfra. Det er fordi det kommer et visst lys fra alle mekaniske anstrengelser, selv om det er veldig enkelt, og til slutt gir det oss følelsen og oppfatningen av den nye virkeligheten.

Det er sant at vi må forene våre hjerter, ønsker og intensjoner, men vi gjør aldri det. Vår innsats er alltid bare verdien av et halvt shekel, og skaperen fullfører resten av jobben for oss, som det er sagt: «Herren vil fullføre arbeidet for meg.»

Vi bare sier; «jeg må forene hjertene,» men selvfølgelig kan jeg ikke gjøre noe, jeg bare  finner ut og klargjør den rette mangelen. Hvis jeg finner den rette mangel – som kalles å fremsi en bønn, MAN, investerer den halve shekel som kreves av meg – det kalles et offer (Korban); med andre ord, kommer jeg nærmere skaperen [Karov med samme rot på hebraisk |, og den andre halvparten kommer alltid ovenfra.

Dermed blir vi partnere. Jeg kommer med mangelen, og skaperen fullfører handlingen ved å korrigere og fylle den.

Kommentarer / Spørsmål