Du kommer til å finne ut av det

laitman_525 Spørsmål: Må vi oppfatte det som selvinnlysende at skaperen er kjennetegnet for giverkraft og kjærlighet?

Svar: Vi kan ikke ta dette som en hypotese enn si et aksiom, fordi ved hjelp av det som er selvinnlysende, kan vi løse presise fysiske problemer.

Jeg må godta og oppfatte ham spesifikt som ikke eksisterende i henhold til mine egenskaper og følelser. Han eksisterer ikke for meg, fordi jeg ikke eksisterer for ham. Jeg har ikke engang et kjennetegn i meg som vil bli som ham slik at jeg gjennom dette kjennetegnet ville være i stand til å forstå, føle og finne ut at nettopp dette er ham.

Han er ikke utenfor meg, dette er en egenskap som bare finnes inni meg, derfor kalles han skaperen (Bore), «Bo-Re» (kom og se). I det hebraiske språket er alle definisjoner svært presise fordi de er utledet fra oppnåelsen av virkeligheten. Alle navnene er basert på praktiske handlinger. Så skaperen indikerer at når jeg kommer og ser, vil jeg finne ham.

Å komme betyr gradvis å oppnå kjennetegnet av giverkraft. Da begynner jeg innenfor den å føle den virkeligheten som er skaperen. Bare ved å skape dette i meg kan jeg finne ut hva skaperen er. Men hvis jeg ikke oppdager kjennetegnet for giverkraft og kjærlighet, indikerer dette at han ikke eksisterer. Slik ligger det an.

Spørsmål: Må  det foregå en intern kamp inni meg for dette?

Svar: Ingen intern kamp foregår inni deg, snarere er det en intern etterforskning.

For hvis du har et ønske om å oppnå, å se, å bestemme, å føle, å bli fylt med denne kunnskapen, noe som betyr at dette behovet lever inni deg, da vil du i henhold til aromaen, i henhold til din sjette sans, forstå at det er noe her for deg, du kan ikke gi slipp på det, må du klargjøre alt og være gjennomsyret av det.

Men hvis du ikke har en slik indre drivkraft, kommer du bare til å gjespe og legge deg ned på sofaen igjen. Kanskje du bare ønsket å tilfredsstille nysgjerrigheten eller prøve å dra fordel av dette: utføre litt magi, eksperimentering, mystikk, og tiltrekke deg det annet kjønn gjennom interessante samtaleemner. Vi har hatt noen få mennesker blant oss ​​som bare var drevet av nysgjerrighet og ville fylle seg med kunnskap. Alle forlot oss; de klarte ikke å holde ut.
[135621]
Fra KabTV’s «Secrets of the Eternal Book» 18/12/13

Kommentarer / Spørsmål