Framover – mot et ubegrenset sinn

Spørsmål: Hvilke muligheter vil et ubegrenset sinn åpne opp for oss?

Svar: Jeg begynner å forstå skapningen i dypet av min materie. Om jeg ser på materie uten min hjernes deltagelse, da ser jeg kun hvordan alt ser ut fra utsiden. Ved hjelp av sinnet kan jeg trenge inn i materien og se stadig dypere røtter helt til jeg oppnår skapelsesplanen.

Jeg går gjennom materien helt inn til den opprinnelige roten som skapte den, helt til skaperen, helt til skapelsesplanen. Jeg oppnår: Hvorfor ble den født og hva er dens funksjon fra begynnelsen av skapelsen til vår nåværende tilstand? Nå jeg kommer tilbake, oppnår jeg den endelige skapelsen siden begynnelsen og slutten er ett sted.

Det viser seg at prosessen som jeg gjennomgår er oppnåelsen av et sinn. Derfor oppnår jeg et sinn når jeg oppnår 125 spirituelle nivåer. Det er derfor denne oppnåelsen er 620 ganger større enn å oppnå et sinn innenfor ønsket om å få.

Fra leksjon i ”Kabbalah L’Am”-hallen 25.01.2011

Kommentarer / Spørsmål