Giverkraften er aldri overdrevet

Spørsmål: Hvordan er det mulig å skille et ekte ønske fra et overdrevent ønske? Hvordan kan jeg vite at jeg ikke ber om for mye?

Svar: Giverkraften er aldri overdreven. Den er ubegrenset fordi det ikke finnes noen restriksjon på lyset Hassadim. Spør om så mye du vil, ikke begrens deg selv. Selv de mest urimelige ønskene er lov. Det finnes ingen kalkulasjon rundt lyset Hassadim.

Kalkulasjonen begynner først når du skifter fra lyset Hassadim til lyset Hochma, å ta imot.

Fra første del av Morgenleksjonen 26/01/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål