Framtidens samfunn midt i den gamle verden

Spørsmål: Hvorfor holdt kabbalistene læren om kabbala skjult for menneskene fra Israel i tusener av år, mens de avslørte hemmelighetene for de greske filosofene?

Svar: Dette skjedde for lenge siden, flere hundre år før det andre tempelet falt. På den tid pleide mange forskere og filosofer over hele verden (ikke bare grekerne) å komme for å studere sammen med kabbalistene. De studerte menneskene fra Israel, og forsøkte å forstå dem.

Aleksander den store, som hadde som mål å utvide sivilisasjonen over hele verden, brukte for eksempel å omgi seg med forskere og filosofer som studerte livet til folket fra Israel på den tiden. Det er derfor han behandlet dem så velvillig.

Forskere strebet mot å forstå læren som ble praktisert mellom de gamle i Israel, som levde i henhold til spirituelle lover. Denne læren var synlig for alle, og baserte seg på hvordan styresmaktene og samfunnet var organisert. Det var tydelig at disse menneskenes liv var grunnlagt på enestående tradisjoner.

Det var en enorm forskjell mellom hvordan folket i Israel levde sammenlignet med andre nasjoner, spesielt om man tar i betraktning at dette var barbariske tider. I Israel var systemet for sosiale forhold perfekt slik at menneskene var helt trygge, en trygghet som var bedre enn dagens helseforsikringer og arbeidsledighetstrygder.

Talmud beskriver disse tidene på følgende måte: Det fantes ikke et barn som ikke kunne lese eller skrive, eller som ikke visste hvordan virkeligheten fungerte. Utdanningssystemet (Levittene) omfattet samtlige innbyggere. Dette ble først iverksatt av Moses da de befant seg i ørkenen etter flukten fra Egypt.

Det fantes ingen lovbrytere siden det står skrevet: ”Alle som kjøper en hebraisk slave, kjøper seg på et vis en mester for seg selv”. Det var ingen skiller mellom øvre og lavere klasser i samfunnet. Menneskene ble aldri anerkjent for sin rikdom, slik som i andre nasjoner. Det var heller slik at det var vismennene som ble respektert.

Mennesker som kom på besøk andre steder i fra, var overrasket og kunne ikke forstå hvordan dette ble gjort. Det ville kanskje fungert om slike regler ble innført i et lite samfunn, men at slike lover skulle kunne styre en hel nasjon? Det var tross alt ikke mindre enn tre millioner mennesker som flyktet fra Egypt, og befolkningen vokste etter hvert. I de tider var dette en stor nasjon.

Det var bånd mellom menneskene, et lovsystem, spesielle arrangementer og helligdager, og en nøyaktig kalender som menneskene fulgte. Slik ble alt organisert som i en fin klokkemekanisme der alt er synkronisert med hovedklokken. Denne klokken styrte hele det offentlige livet siden dette var et helt perfekt system, helt likt det spirituelle systemet.

Alle visste hva de skulle gjøre, og de visste det internt! Det fantes ikke noe behov for et styre som skulle tvinge gjennom lov og orden gjennom militærstyrker, og heller ikke politi som måtte kontrollere og straffe. Hvert eneste menneske hadde medfødte følelser som gjorde at de visste når de skulle handle, og dette var et samfunn med en helhetlig likhet.

Kongen skulle tjene folket, heller enn å misbruke sin makt. Dette var en helt motsatt pyramide. Den som hadde en høyere posisjon, følte seg mer ansvarlig for alle andre.

Dette var radikalt annerledes enn slik andre mennesker levde, og det var derfor deres vismenn kom for å studere dem. Dette var en tid der mange profeter ble oppsøkt av forskere fra andre nasjoner som ønsket å oppnå deres kunnskap. Akkurat på samme måte som Abraham ønsket å endre det gamle Babylon, avviste naturligvis aldri profetene de som ønsket å lære om lovene i universet.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/01/2011, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål