Lørdag kveld

Introduction of The Book of Zohar, artikkel ”The Donkey Driver”, avsnitt 81: “Mine sabbater”. Et [“av”, dette ordet dukker kun opp i den hebraiske versjonen av “Mine Sabbater”] kommer for å fullføre Sabbatsonen, to tusen alen på hver side. Det er derfor han la til ordet Et [Alef-Tav). ”Mine sabbater” er i flertall, den øvre sabbat og den nedre sabbat, og de to er én helhet sammen og holder seg skjult sammen.

Sabbat står for fullstendig korreksjon (Gmar Tikkun). I forhold til tid blir hele prosessen når vi forbereder oss på den fullstendige korreksjonen kalt ”lørdag kveld”, og i forhold til avstand kalles den ”to tusen alen”.

Vi har alle trådt inn i denne perioden. Det er en grunn for at verden opplever alle disse smertefulle handlingene som tvinger oss til å øke hastigheten på våre korreksjoner.

Fra del to av Morgenleksjonen 10/01/2011, ”Introduction of The book of Zohar”, artikkel ”The Donkey Driver”

Kommentarer / Spørsmål