Gjenforening i Malchut

Spørsmål: Om Malchut er ønsket om å ta imot nytelse, hvordan kan hun da samle alle sjelene under sine vinger?

Svar: Malchut er ønsket om å nyte. Det brukte å omfatte alle ønskene om å ta imot som ble skapt av skaperen. Senere ble det knust for å kunne gi dette ønsket muligheten til å bli kjent med seg selv og skaperen, og basert på denne kunnskapen skulle det kunne utføre egne handlinger. Det ble med andre ord knust i flere biter som føler hat og avstand mellom seg.

Malchut er det punktet der alle delene brukte å holde til. Gjennom sin egen frie vilje og anstrengelse, kommer disse delene nå sammen til én helhet i det samme Malchut, i sin rot.

Det kan beskrives med andre ord: Skapningen, dens erfaring og oppfattelse, er delt inn i mange ulike deler som virker fremmede for hverandre. Disse delene må fortsette å knytte seg til hverandre helt til de føler et samhold. Et eksempel på en slik helhet er den øvre, Zeir Anpin, som viser seg i henhold til deres anstrengelser.

Fra første del av Morgenleksjonen 6/2/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål