Når hjertet er tungt

Spørsmål: Hvordan kan man akseptere tomheten, som distanserer en fra gruppen og målet, med glede?

Svar: Dette er faktisk en tilnærming og ikke avstand. ”Å gi” på hebraisk betyr ”nærhet” (קרבן – קרוב). Det er enda et lag av det ukorrigerte ønsket som ligger skjult i meg, som jeg ikke var klar over og ikke kunne jobbe med. Nå har det derimot blitt synlig.

Det som avdekkes som mørke, som tunghet i hjertet, er den delen inni meg som nå har blitt til lys. Jeg kan ta imot mer lys inn i denne delen, en ny forståelse og en ny følelse. Det er derfor vi gleder oss over det.

Fra første del av Morgenleksjonen 9/2/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål