Gjør deg selv om til et punkt på himmelen

Spørsmål: Hva betyr det at man gjør seg “klar for korreksjon”?

Svar: Et menneske som er klart for korreksjon er en som har oppnådd denne tilstanden, og som i henhold til sine egenskaper og loven om likhet i form er i stand til å føle et nytt, spesielt fenomen. Det er da han ser at det ikke kan komme av seg selv, men at det kun er et resultat av forholdet mellom de to, den øvre og den lavere.

Vi må forstå at det finnes en skaper og en skapning, og at en avgrunn skiller dem! Det finnes ingen samhørighet mellom dem. Bare i den grad skapningen viser at han er klar for å bli som skaperen, vil han også føle skaperen inni seg selv.

Det å være klar blir gitt til den enkelte som et spesielt lykketreff, og dette betyr at han er heldig i den grad han er villig til å legge seg under andre og bøye seg for dem, om han er villig til å fortsette på denne veien uansett hva som skjer. Han kan kontrollere om han fremdeles befinner seg på den riktige veien, og om han passer sammen med gruppen (selv om graden av hvor mye gruppen passer for han også er avhengig av han selv). Om han ikke gir slipp på sine anstrengelser og likevel fortsetter, vil han oppnå spirituell avdekking.

Mennesket vet ikke hvor alt vil bli avdekket fra. Våre jordiske sinn og hjerter kan aldri vite hva som er den neste tilstanden. De blir alltid avdekket raskt og på en så uforutsigbar måte at det er umulig å forvente noe på forhånd. Vi oppnår slik en ny natur. Om man fortsetter gjennom utholdenhet og trofasthet, om han går videre, bøyer sitt hode og setter pris på den mektige spiritualiteten, vil han slik oppnå målet.

Du har ingen følelse og heller ikke et sinn for å forstå hva som blir sagt, men du vil oppnå følelser og sinnet i kraft av å gå videre som ”en okse under et forspann, og et esel som bærer en last”. Dette er alt som kreves av oss! Vi vil ta imot alt annet, hele beholderen, ovenfra.

Det som er vanskelig i vårt arbeid er at vi må jobbe som om vi befinner på ett sted, mens avdekkingen blir tatt imot et annet sted. Jeg vil ikke kunne utvikle meg til det neste nivået gjennom de egoistiske ønskene jeg har i dag, ei heller gjennom mine jordiske følelser og sinn eller gjennom den spirituelle oppnåelsen som jeg allerede har oppnådd opp til et visst nivå på stigen.

Jeg oppnår det bare fordi jeg streber etter det og legger meg under, slik at uansett hvor stor og sterk jeg er vil jeg gjøre meg om til en liten dråpe sæd og bli inkludert i det øvre nivået. Om du spør hvordan du kan oppnå spirituell avdekking, vil svaret derfor være: ”Ved å gjøre deg selv om til et punkt…”

”Et lykketreff” betyr ikke å vinne noe som i et lotteri, men det er det som kalles: ”Jeg jobbet og fant!” Det skjer hele tiden; Jeg anstrenger meg og ”finner” noe på et helt annet sted. Det faller over meg ovenfra som en gave. Dette kalles ”et lykketreff” som du ikke forventer på forhånd. Du venter kanskje på noe, men ikke på den måten du til slutt vil få det.

Fra del fem av Morgenleksjonen 6/7/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Kommentarer / Spørsmål