Når alle er ansvarlige for alle

Det blir sagt: ”Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, og jeg skapte Toraen som et krydder siden lyset i den endrer”. For det første må vi derfor avdekke den onde tilbøyeligheten, og deretter, i den grad vi føler det, vil vi ønske å finne et ”krydder”, en ”oppskrift”, som vil gjøre den om til en god tilbøyelighet.

Hvordan kan vi avdekke den onde tilbøyeligheten? For å gjøre det, må mennesket finne de riktige omgivelsene. Om han ønsker å bli inkludert i disse omgivelsene slik at de alle blir som én mann med ett hjerte; om han uten unntak ønsker gjensidig garanti og helhetlig samhold med alle, når alle er ansvarlige for hverandre, akkurat som celler i en levende kropp; om han ikke dømmer andre, men bryr seg om dem slik at de kan vekke han; om det viktigste for han er hans personlige indre arbeid; om han prøver å være blant vennene og bøyer sitt hode foran dem kun for å ta imot avdekkingen av viktigheten av målet fra dem, og utsletter seg selv igjen slik at viktigheten av vennene lader han opp med en enda større anerkjennelse av målet og omgivelsene; om han hele tiden befinner seg i denne sirkelen og jobber innenfor den, da tar han imot den kollektive, helhetlige bevisstheten om viktigheten av målet fra vennene.

Dette er ikke hans beholder lenger, hans ønsker, men ønsket til fellesskapet. Dette er allerede Malchut. Et menneske som kjempet for å løfte sin bønn til gruppen, til Malchut i virkeligheten Atzilut, befinner seg nå inni den om han bare knytter seg til vennene sine, vekker dem og jobber sammen med dem. Som svar vil de vekke han tilbake, og sammen vil de bli en helhet, ett ønske. Deres personlige bønner vil bli samlet og gjort om til Malchut i virkeligheten Atzilut, som er nær oss.

Om det finnes samhold mellom dem, i den minste en liten del, vil det påvirke de høyere nivåene som vi ikke forholder oss til. Vår følelse, oppfattelse og vår virkelighet er kun innenfor Malchut.

Vårt arbeid må derfor rettes mot Malchut i virkeligheten Atzilut, mot samholdet med alle andre og oss alle sammen, mot samhørigheten med lysets kilde: skaperen. Dette arbeidet er delt opp i to komponenter som faktisk må sveises sammen:

  • Ens forhold til gruppen
  • Ens forhold til skaperen

Om vi handler på riktig måte, oppnår vi den første avsløringen. Den er kun avhengig av i hvilken grad vi knytter våre bønner sammen til én eneste bønn. Da vil alle med sitt personlige ønske finne ut at han er inkludert i Malchut. Malchut er i og for seg et punkt, men vi ”utvider” og bygger det med våre ønsker. De ni lavere Sefirot befinner seg i virkelighetene BYA (Beria, Yetzira, Assiya), i en knust tilstand.

Fra del fem av Morgenleksjonen 6/7/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)»

Kommentarer / Spørsmål