Hemmeligheten for å forhindre katastrofer

Når man leser i avisen om katastrofene som med skjer oss, for eksempel om mennesker som faller ned fra femte etasje i høye bygninger eller om gasstanker som eksploderer hjemme hos noen, så leser man ikke om lovene som menneskene ikke har etterfulgt, men om konsekvensene av å ikke følge dem. Man klarer derfor ikke å forstå hvor alt kommer fra.

Forskere lærer at det å falle fra femte etasje skjer i henhold til tyngdekraften, og i tillegg at farten av fallet vil gjøre at mennesket vil bli drept når det treffer bakken. Når du setter noe brennbart ved siden av en gasstank, kan det eksplodere fordi det inneholder en bestemt gass, et bestemt system og så videre. Om vi studerer lovene vil vi med andre ord bli i stand til å forhindre katastrofene.

Hva er det så avisene skriver om? De skriver om konsekvensene av min mangel på kunnskap om naturlovene. Menneskene trenger utdannelse, oppdragelse. Da vil alt bli bra. Ikke bare vil jeg slutte å hoppe ut fra femte etasje, å berøre elektriske ledninger eller eksploderende gasstanker. Jeg vil også se hvordan jeg er med på å forårsake stormer, tsunamier og så videre. Jeg vil slutte med å hogge ned trær bare for at jeg skal få meg flere unødvendige leker, og jeg vil ikke lenger være med på å ødelegge korallrev som er essensielle for havets mikroflora.

Om du forklarer alle at vi må oppnå balanse med naturen, i stedet for å gå imot disse lovene, og at dette er den eneste måten vi kan vinne fram på, vil du bli et praktisk verktøy for masseutdannelse.

Fra samtale om gjensidig garanti 25/09/2011

Kommentarer / Spørsmål