Hemmeligheten til det helhetlige systemet

Vårt ønske må være det samme. Hver og en av oss har to deler: en mannlig og en kvinnelig. Jeg påvirker deg, du påvirker meg og alle andre, mens andre påvirker meg igjen og så videre. Det kan ikke være slik at jeg kun bryr meg om meg selv, for da vil jeg aldri klare å oppnå tilfredsstillelse.

Innenfor vår felles organisme kan jeg kun fylle andre ved å gi dem mitt ønske eller min tilfredsstillelse. Jeg vil ikke alene klare å lede noe direkte mot meg selv.

Dette er meningen med det helhetlige systemet. Essensen ligger i det faktum at ingen klarer å gi noe til seg selv gjennom sin egen kraft, men kun gjennom omgivelsene. Dette er kun mulig om man ikke tenker på seg selv, men bare på sine venner. Da vil hans anstrengelser komme tilbake til han, mens han selvsagt ikke tenker på at dette faktisk vil skje.

Fra del fire av Morgenleksjonen 14/04/2011, Passover Brochure

Kommentarer / Spørsmål