Den største hemmeligheten

Spørsmål: Jeg forstår at jeg må be om at min venns ønsker må tilfredsstilles, men hvordan kan jeg vite hva han ønsker?

Svar: Det er helt avgjørende at man ser på vennene sine som de største i sin generasjon, at de er knyttet til hverandre gjennom et korrigert, feilfritt nettverk. Jeg er den eneste som fremdeles lever utenfor dette fantastiske samholdet, som må knytte meg til dem og støtte deres samhold så mye som mulig.

Du må derfor se på din venns ønske som et ønske om å knytte seg til deg og til alle andre. Dette kalles å tre inn i samholdsnettverket som finnes mellom dem, akkurat som en celle som tar del i en helhetlig organisme. De andre delene av organismen er allerede knyttet sammen seg imellom, og har oppnådd samhold og balanse.

Fra del to av Morgenleksjonen 15/04/2011, Zohar

Kommentarer / Spørsmål