Tre inn i ett nytt land

Spørsmål: Hva er hovedtegnene som viser at mennesket er nær ved å flykte fra Egypt?

Svar: Et stort ønske om å knytte seg til andre er et tegn på at man er nær ved å flykte fra Egypt, siden mennesket da har forstått at han kun kan oppnå frelse gjennom å knytte seg til andre. Samtidig ser han at han ikke klarer å gjøre dette siden det ikke finnes gnister av giverkraft inni han.

Han føler også eksistensen til den øvre kraften: ”Det finnes ingen andre enn han”. Denne kraften gir han disse to tilstandene som nevnt over, og han er klar for å løfte seg sammen med denne kraften, ut av sin tilstand, for å kunne oppnå samhold.

Min tilknytning til andre kalles ”flukten fra Egypt”. Det betyr at jeg løper fra min fiendskap til andre og fra min egen ondskap mot frihet og godhet. Dette er frihet fra dødsengelen, separasjon, som jeg oppfatter som død. Jeg oppnår samhold med andre, som for meg representerer livet.

Når jeg stiller meg inn på nettverket der alle er knyttet sammen, kalles dette ”å tre inn i et nytt land”, et nytt ønske om styres av skaperen, giverkraften.

Fra første del av Morgenleksjonen 14/04/2011, Shamati nr 90

Kommentarer / Spørsmål