Hjelp lyset til å vise seg

Rabash, «Lishma (for hennes skyld) og Lo Lishma (ikke for hennes skyld)»: Det er bare èn ting vi kan gjøre – og det er å forsøke å oppnå skaperens storhet.

Det betyr at vi i alle våre forbindelser med Torah og budene, ønsker at belønningen blir at vi fornemmer skaperens storhet. Og alle bønnene vi ber, burde være for å «oppreise Shechina fra støvet» – fordi skaperen er skjult for oss, på grunn av begrensningen som skjedde – og vi kan ikke evaluere hans betydningsfullhet og hans storhet.

…og av den grunn burde man prøve å ikke glemme målet, når man studerer Torah og konstant ha det i sikte at man ønker å oppnå det gjennom studiet, at studiet vil påvirke til skaperens betydningsfullhet og storhet… at man gjennom det vil komme nærmere skaperen, for å bli istand til å glede skaperen, siden skaperen er betydningsfull – og dette vil bli ens belønning og man har ikke ønske om noen annen belønning for sitt arbeid.»

Slik avgjøres den rette form for arbeid; der man arbeider på grunn av skaperens storhet og for å glede ham, uten noen tanker på egen vinning, men bare for å fylles med giveregenskap. Dette er bare mulig når man gir til andre, når man forbereder hele den generelle beholderen for skaperens avdekkelse. Det er umulig å gjøre det direkte, siden vi ikke har noen kontakt med lyset – bortsett fra ett alternativ, å la det avdekkes med vår hjelp i korrigerte beholdere.

Fra innledningen til den daglige kabbalaleksjonen, 28/8/12

 

Kommentarer / Spørsmål