Hva er egoisme?

Egoisme refererer ikke til en gjennomsnitts persons driv for å oppfylle sine fysiske (mat, sex og familie) og sosiale begjær (penger, makt og kunnskap), men til hans motstand til ènhet, giveregenskap og kjærlighet for mennesker. Denne motstanden kommer bare til syne under deltakelse i en gruppe med integrert oppdragelse, i den utstrekning han anstrenger seg for å forènes med gruppemedlemmene.

Kommentarer / Spørsmål